Lillesand frykter skadevirkninger av vedtaket om nullvekst

Lillesand bystyre mener det er et stort feilgrep med nullvekst i biltrafikken i Kristiansand-regionen. – Nullvekst er målet, sier Kristiansands ordfører Harald FurreFOTO: Tormod Flem Vegge

Frykter store skadevirkninger hvis vi skal kjøre mindre bil

– Nullvekst i biltrafikken er et feilgrep med store skadevirkninger, mener Lillesand-ordfører Arne Thomassen. – Nullvekst i biltrafikken er målet, sier Kristiansand-ordfører Harald Furre. Begge er fra Høyre.

Fædrelandsvennen 15.03.2018

Odd-Inge Rønning Uleberg 

 

OPPDATERT: 15.MAR.2018 10:30

PUBLISERT: 14.MAR.2018 22:01

 

 

LILLESAND: Hvem som får rett av Furre og Thomassen, kan få enormt mye å si for din lommebok og antall bommer og bompengetakstene i Kristiansand. Furre har så langt regjeringen og Stortinget på sin side.

 

Kristiansand bystyre har allerede gått med på å opprette 12–15 nye bommer i Kristiansand-regionen og at bomtakstene kan økes med 50 prosent. Dette ligger som premiss for de forhandlinger om byvekst-avtale som Kristiansand og Vest-Agder fylkeskommune snart skal gjennomføre med staten. Inni pakken ligger også store veiutbygginger – pakken har en verdi på rundt 16 milliarder kroner.

Færre biler – et stort feilgrep

 

Men onsdag kveld sa Lillesand bystyre tvert nei til hele tenkningen rundt byvekstavtalen for Kristiansand-regionen.

Bystyreflertallet (Høyre, Frp, KrF og Pensjonistpartiet) i den lille byen mener nullvekst i biltrafikken ikke bare er et vanskelig mål, men rett og slett et farlig mål:

I vedtaket heter det at målet om nullvekst i biltrafikken kan være «et stort feilgrep» som har «store samfunnsmessige skadevirkninger» og «liten miljømessig relevans».

– Vi er en region i vekst med økende folketall. Å legge opp til nullvekst i kjørte personbilkilometer vil ramme befolkningen og næringslivet hardt. Det kan ødelegge for veksten i regionen. Vi må ikke gjøre dette feilgrepet når vi er ved starten av en teknologisk klimarevolusjon. Om få år har vi nullutslippsbiler med et mye mindre miljøavtrykk, sier Otto Randøy, mannen bak forslaget som ble vedtatt i Lillesand.

– Jeg vil takke Otto Randøy for å ha satt seg skikkelig inn i utredningene som staten har gjort. Det legges altfor liten vekt på ny teknologi – og det tror jeg for eksempel ordfører Harald Furre i Kristiansand er enig i, sier Lillesand-ordfører Arne Thomassen.

Bare knallharde bomavgifter får folk til å parkere bilen. Men færre parkeringsplasser i byen og flere boliger på knutepunkt må også til.

Grense for bommer og avgifter

Thomassen mener det er en grense for hva politikere kan pålegge folk av avgifter og bomtakster. Derfor krever han og Lillesand nye utredninger som tar hensyn til ny teknologi og ny bilpark, før en ny bymiljøavtale/byvekstavtale for Kristiansand-regionen settes i gang.

I Kristiansand svarer Høyre-ordfører Harald Furre at han er helt enig med Thomassen i at ny teknologi må telle med i bymiljøavtalene. Derfor har Agder Høyre lansert forslag om at regjeringen må ta hensyn til elbil-andel. Dette forslaget skal opp på Høyres landsmøte seinere i vår.

Sier nei til bom rundt Sørlandsparken – ber om bom ved fylkesgrensa i stedet

– Nullvekst ligger fast

– Men målet om nullvekst i biltrafikken ligger fast. Det er et mål som de fleste er enige om, sier Furre.

Nullvekst i biltrafikken i storbyene er et av fundamentene i regjeringens storbypolitikk. All trafikkvekst skal i framtida skje ved økt gåing, sykling og kollektivbruk. Dette har også Stortinget vedtatt.

Furre minner om at Kristiansand ikke har gjort endelige vedtak om flere bommer og høyere bomtakster, men at det er vedtatt som utgangspunkt for de forhandlinger som seinere kommer.

Bystyret i Lillesand er også kritisk til hele saksbehandlingen rundt de nye transportavtalene og etterlyser mer demokrati. Furre er uenig og sier alle har vært invitert til å spille inn.

Når forhandlingene med staten kommer i gang om hvordan det til slutt skal bli med bommer og bompenger og utbygginger i Kristiansand-regionen, er det fylkesordfører Terje Dammen, Harald Furre og Iveland – ordfører Gro-Anita Mykjåland som er de lokale forhandlerne.

Her er hele vedtaket i Lillesand bystyre:

Lillesand bystyre vil innledningsvis meddele sin bekymring over små muligheter til å behandle saken på en forsvarlig måte. Sakskomplekset er stort og uoversiktlig. Prosessen virker å være ensidig fagstyrt i for stor grad, med liten politisk behandling. Saksbehandling av vekstpakken i Kristiansand-regionen legger derfor etter vår mening ikke til rette for breie demokratiske prosesser. Utover denne sterke bekymringen, har vi følgende kommentar til byutredning av Kristiansandsregionen og Nasjonal transportplan 2022-2033: Bystyret er enig i at miljøbelastningene ved transport må ned, og i at det arbeides for å prøve å oppnå en god ny byvekstavtale. I lys av teknologiske endringer som allerede har begynt, og kommer til å bli svært store de neste 10–15 årene, anser vi målsettingen om nullvekst i personbilkilometer som et feilgrep: den har store samfunnsmessige skadevirkninger og liten miljømessig relevans. Rapportens sterke fokus på dette feilformulerte nullvekstmålet fører til dosering og vektlegging av utredede tiltak som vi ikke er enige i. Rapportens avsnitt 11.7 beskriver behov for utredning i forhold til teknologisk utvikling. Bystyret forutsetter at slike utredninger inngår i arbeidet for eventuell ny byvekstavtale, slik at vi blant annet får målemetoder som går på reelle miljøbelastninger, og insitamentordninger som bygger på dem. Vi vil ha framtidas transportløsninger, der miljøriktighet er viktig, men der også innbyggernes hverdag, økonomi og bosettingsmønster får bety mye.

Lillesand vurderer å ikke bli med på avtalen

Det er ikke sikkert Lillesand vil være en del av det geografiske området for den nye byvekstavtalen i Kristiansand-regionen.

– Vi må vite at våre vedtak er til beste for Lillesands befolkning, sier ordfører Arne Thomassen. Bystyret i småbyen er fortsatt svært kritiske til at storbyen planlegger bommer i Sørlandsparken.

I bymiljøavtalen som gjelder nå blir størrelsen på biltrafikken målt etter antall bompasseringer i Kristiansand. I den nye er det snakk om antall kjørte personbilkilometer i hele regionen.

– Dermed blir nullvekst et mye vanskeligere mål å nå – og derfor kan det være at vi må redusere området hvor byvekstavtalen skal gjelde, sier Furre.

https://www.fvn.no/nyheter/lokalt/i/BJvLk7/Frykter-store-skadevirkninger-hvis-vi-skal-kjore-mindre-bil

 

Reklame

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s