Sint ordfører i strupen på Frp

BOM-KRANGEL

BOM-KRANGEL: Ordfører Einar Halvorsen (H) gikk rett i strupen på Frp og Torbjørn Nilsen (til venstre).

– Jeg kunne vært fristet til å stemme for forslaget og la frp sitte igjen med ansvaret for at ny E18 ikke blir bygget, og at pengene i stedet går andre steder, sa en arg Arendals-ordfører Einar Halvorsen (H) etter at Torbjørn Nilsen (Frp) foreslo at kommuneplanutvalget skulle si nei til bomstasjonene.

Temperaturen steg i kommuneplanutvalget onsdag ettermiddag når saken om plasseringen av de nye E18-bommene mellom Arendal og Tvedestrand kom opp til debatt.

Ikke overrasket, men skuffet

– Jeg er ikke overrasket, men jeg er veldig skuffet, proklamerte en tydelig oppbrakt ordfører Einar Halvorsen (H) og minnet om at Nilsens egen partifelle samferdselsminister Ketil Solvik Olsen (Frp) har foreslått å finansiere 30 prosent av ny E18 Tvedestrand-Stølen i Arendal med bompenger – men at det siste stykket Stølen-Harebakken finansieres 100 prosent med bompenger.

– Her skal altså dere i Frp skyve oss andre foran dere, og så skal vi sitte der som den store, stygge ulven som støtter bompenger! – Jeg kjenner at dette berører meg mer enn det burde, sa Halvorsen.

I bystyret i morgen

I morgen torsdag skal Arendal bystyre ta stilling til forslaget fra veivesenet om plassering av to bomstasjoner på den nye E18-motorveien mellom Arendal og Tvedestrand. I dag kom saken opp i kommuneplanutvalget, med forslag fra rådmannen om å ta plasseringen til etterretning – og bare understreke at den nye, firefelt E18.-motorveien må bygges raskest mulig. Det er nå på det nærmeste klart at byggestart blir høsten 2016 og at ny E18 Tvedestrand-Stølen i Arendal vil stå ferdig høsten 2018. Våren 2019 vil så den siste, krevende strekningen på to kilometer mellom Stølen og Harebakken stå ferdig.

30 og 100 prosent bompenger

Opplegget er at Tvedestrand-Stølen på 21 km til 4,6 milliarder kroner finansieres med 30 prosent bompenger – som er en lav bompengeandel i forhold til andre prosjekter. Men det siste stykket Stølen – Harebakken på 2 km til 800 mill – mener samferdselsministeren fra Frp bør finansieres fullt ut av bompenger for å sikre at den kan bygges samtidig med resten.

Hardkjør mot Nilsen (Frp)

Torbjørn Nilsen (Frp) fikk kjørt seg fra mange av de åtte politikerkollegene i kommuneplanutvalgets møte i dag etter at han fremsatte sitt forslag om å anbefale Stortinget å finne annen finansiering enn bompenger til E18 Arendal-Tvedestrand.

– Dere tror det er vi i bystyret som bestemmer dette. Men faktisk er det Stortinget, sa Nilsen. Og insisterte på å flagge Fremskrittspartiets aversjon mot bompenger i saken. Personlig slipper Nilsen for øvrig unna bompengebetaling, ettersom han har investert i en elbil.

Harselerte

Opposisjonsleder Robert Nordli (Ap) harselerte med at Nilsen ikke var på linje med sin samferdselsminister som nettopp har flagget at han går inn for 90 nye bomstasjoner for å få gjennomført nye veiprosjekter.

– Det du foreslår her, henger jo ikke sammen med det din minister gjør, fulgte Atle Svendal (Ap) opp.

– Farlig risikosport

– Du driver en farlig risikosport, mente utvalgsleder Tormod Vågsnes (KrF). Han mente at dersom Nilsens forslag blir vedtatt i bystyret i morgen, så vil sannsynligvis ikke veien bli bygget. Vågsnes minnet om at man lokalt har jobbet i 40–50 år for å få til ny E18.

Også Jan Kløvstad (V) var oppgitt over Frp-forslaget. Han har tidligere berømmet og gitt blomster til Frp-varaordfører Anders Kylland som har reist i skytteltrafikk til Oslo og slåss for ny E18 – og pekte også på hvor lite dette harmonerte med forslaget fra Nilsen.

– Kunne vært kynisk, men..

– Jeg kunne vært så kynisk at jeg stemte for forslaget fra Nilsen. Og hvis bystyret i morgen vedtok dette, ville pengene gå til E39 eller andre i stedet. Men jeg gjør det ikke, sa ordfører Einar Halvorsen og minnet om hvor viktig det er å få bygget den nye veien.

Også Einar Krafft-Myhren (SV) og Kristoffer Myhren fulgte opp kritikken av Nilsens forslag.

Ved voteringen var det bare Nilsen som stemte for forslaget hans. Dermed ble rådmannens forslag vedtatt 8–1. Vedtaket lyder: «Arendal Bystyre ønsker en raskest mulig gjennomføring av ny E18 mellom Tvedestrand og Arendal og tar til etterretning at strekningen delfinansieres med bompenger. Bystyret slutter seg til forslaget fra Statens vegvesen med de presiseringer som fremkommer i fylkesrådmannens saksfremlegg til Aust-Agder fylkesting».

Av saksutredningen fra kommunalsjef Geir Skjæveland går det frem at det er fylkeskommunen som har anmodet kommunen om å uttale seg i saken.

Fylket må garantere

«Hovedutfordringene som ligger i saken er et høyt nivå på bomtakstene som er et resultat av hvilke renteforutsetninger som legges til grunn, fullfinansiering av strekningen Stølen – Harebakken og forventninger til at store deler av de statlige bevilgningene må forskutteres og hvor renteutgiftene må belastes bompengeordningen. Totalkostnadene for prosjektet er beregnet til 5500 mill. kroner hvorav 2050 mill. kroner utgjør bompenger.

Fylkeskommunen er anmodet om å garantere for et låneopptak på inntil 4900 mill. kroner som også vil dekke forskutteringen av den statlige andelen. Prosjektet skal gjennomføres av det nye veiselskapet. Dette kan medføre at de statlige midlene til prosjektet kommer tidligere enn forutsatt i NTP. For å unngå forsinkelser er det foreslått at det avklares en ev. forskuttering uavhengig av dette.

Forslaget fra Statens vegvesen er utformet ut fra de retningslinjene som foreligger fra departementet. Bl.a. innebærer det at det pålegges å legge til grunn en beregningsteknisk lånerente på 6,5 %. Dette er et vesentlig høyere rentenivå enn det som markedet tilsier. Konsekvensen av dette er at det medfører svært høye bompengesatser. Det er gitt åpning for at det kan gjøres alternative vurderinger av rentenivået. Vegvesenet har gjennomført beregninger hvor man har lagt til grunn 5,5 % og 3 % i rentenivå. Bruk av alternativ lånerente skal godkjennes av departementet da det øker risikoen for fylkeskommunen som garantist. Det forventes at prosjektet vil kunne ta del i den varslede rentekompensasjonsordningen til nye bompengeprosjekt. For Tvedestrand – Arendal anbefales det at en slik ordning gir seg utslag i lavere billettsatser da høye satser vil gi stor fare for trafikklekkasje til lokalveinettet», heter det i saksutredningen.

Link på artikkelen i Agderposten HER

5 kommentarer om “Sint ordfører i strupen på Frp

 1. Her kommer noe både vesentlig, men sikkert overraskende for mange, frem, nemlig det at de fleste lokalpolitikere synes bompenger er noe herk, er faktisk flaue over å påføre velgerne sine dette tullet og vet selvsagt at det går an å bygge veier i Norge uten, men er så igjen inderlig hjernevasket og partipisket at de ikke tørr å gå i mot moderpartiet sentralt, moderparti som igjen toer sine hender med å si at de aldri ville vedta å innføre bompenger uten lokalpolitisk enighet i hvert fylke/kommune for seg.

  Underlig politikk, å ikke si uforståelig all den tid vi ser også hvor dumt og lite samfunnsvennlig det egentlig er å finansiere denne viktige infrastrukturen på denne måten.

  «Stygge ulver» !? hvis nå det er så flaut å sitte med «Sorte Per» foran velgerne sine, da er det vel bare å tørre å ta til vettet, stå opp i mot den sentrale partipisken og nekte å støtte en finansieringsmetode som ingen land anvender i samme omfang som Norge gjør pr i dag, sågar mange ikke i det hele tatt, men likevel har en veistandard mange ganger bedre en det vi har.

  Liker

 2. Snakk om å rette baker for smed!? Ordføreren vurderte å stemme for forslaget om å droppe bompenger for å la FrP sitte igjen med ansvaret for at veien IKKE blir bygget? Det er da de folkevalgtes ansvar å sørge for at veier bygges? Hvis de ikke kan gjøre jobben de er satt til så får de vel tre til side og la andre koster overta? Veibygging, drift og vedlikehold er lovpålagte offentlige tjenester og oppgaver vi betaler veldig mange ganger for å få utført. Kan ikke veien bygges uten bompenger har ikke politikerne gjort jobben sin, dermed basta! Unnalurere og ansvarsfraskrivere hele forbanna bunten!!!

  Liker

 3. Hva med milliardene som vi betaler inn i bilrelaterte avgifter, tror det var over 60 milliarder i fjor,det blie vel brukt i underkant av 20. Nå må det bli slutt en gang for alle med bompenger.Oljefondet er vel på rundt 7000 milliarder!!

  Liker

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s